سرگرمی و تفریحی
سرگرمی

علی معلم درگذشت + عکس

علی معلم درگذشت + عکس

علی معلم مدیر مسئول و سردبیر نشریه دنیای تصویر در پی حمله قلبی درگذشت. علی معلم، مدیر مسئول و سردبیر